Dengan lidah terbakar ku suarakan keresahan

Sunday, January 30, 2011

Di Mana Duduk Kita

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;
...
Bunyinya memang baik dan menarik. Cuba muhasabah balik. Di mana kedudukan kita.

No comments: